Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Bảo vệ dữ liệu cá nhân

1. Nhận xét Tổng quan

“Dữ liệu cá nhân” sẽ mô tả thông tin cá nhân về các vấn đề cá nhân hoặc thực tế liên quan đến một cá nhân đã xác định hoặc có thể xác định.

Dữ liệu cá nhân chỉ được thu thập, lưu trữ, sửa đổi, chuyển tiếp và sử dụng trong phạm vi cho phép dựa trên luật pháp hoặc trong phạm vi mà bạn đồng ý. Bạn có thể rút lại bất kỳ sự ủy quyền nào bạn đã cấp, bất cứ lúc nào, với hiệu lực ngay lập tức.

Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng việc truyền dữ liệu qua internet (như trong trường hợp giao tiếp qua email) không hoàn toàn an toàn. Không thể đảm bảo bảo vệ dữ liệu khỏi truy cập của bên thứ ba mà không có khoảng trống.

2. Nhà cung cấp

Nhà cung cấp internet của chúng tôi thu thập và lưu trữ dữ liệu cá nhân trong các “tệp nhật ký” được gọi là tệp “log” mà trình duyệt của bạn tự động chuyển cho chúng tôi. Thông tin này bao gồm ngày và giờ yêu cầu, URL nguồn (địa chỉ internet đã chuyển hướng bạn đến trang web này sau khi bạn nhấp vào liên kết tương ứng), tên máy tính truy cập, hệ điều hành của bạn và cả tên và phiên bản trình duyệt của bạn.

3. Contacting us

Khi liên hệ với chúng tôi (như sử dụng mẫu liên hệ trên trang web của chúng tôi, qua email hoặc trò chuyện trực tiếp), chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân để xử lý yêu cầu của bạn và để có thể giải quyết bất kỳ câu hỏi nào có thể phát sinh sau đó.

Chúng tôi sẽ thu thập, lưu trữ và sử dụng bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi nhận được trong quá trình đăng ký và đặt hàng qua trang web của chúng tôi và mà bạn có thể thấy trong mẫu đăng ký tương ứng cũng như địa chỉ IP của bạn chỉ cho mục đích thiết lập, thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng của bạn.

4. Quy trình thanh toán

Trong trường hợp mà các bên thứ ba được thuê và giao phó để thực hiện các dịch vụ thanh toán (như PayPal), bất kỳ dữ liệu nào cần thiết cho quá trình thanh toán sẽ được chuyển cho bên thứ ba tương ứng.

Chúng tôi sẽ thu thập, lưu trữ và sử dụng bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi nhận được trong quá trình đăng ký và đặt hàng qua trang web của chúng tôi và mà bạn có thể thấy trong mẫu đăng ký tương ứng cũng như địa chỉ IP của bạn chỉ cho mục đích thiết lập, thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng của bạn.

5. Cookies

Trang web của chúng tôi sử dụng ‘cookie’, đó là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của bạn cho đến khi bạn xóa chúng. Trình duyệt internet của bạn có thể cung cấp khả năng hạn chế việc sử dụng cookie, tuy nhiên, khi cookie bị hạn chế hoặc bị xóa, các chức năng của trang web của chúng tôi có thể không hoạt động hiệu quả.

Dữ liệu được xử lý bằng cookie là cần thiết cho các mục đích đã đề cập nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chúng tôi và của bên thứ ba theo khoản 6 (1) câu 1 của GDPR.

6. Google Analytics

Để cung cấp thiết kế theo nhu cầu và tối ưu hóa liên tục cho các trang của chúng tôi, chúng tôi sử dụng Google Analytics, đây là dịch vụ phân tích internet được cung cấp bởi Google Inc., Hoa Kỳ.

Google Analytics sử dụng ‘cookie’. Bất kỳ thông tin nào về cách bạn sử dụng một trang web được tạo ra bởi ‘cookie’ sẽ được chuyển bởi Google sang Hoa Kỳ, nơi thông tin này sẽ được lưu trữ. Thay mặt chúng tôi, Google sẽ sử dụng thông tin này để đánh giá cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi, để chuẩn bị các báo cáo hoạt động trang web và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến việc sử dụng cả trang web và internet.

Để biết thêm thông tin về điều này, vui lòng tham khảo https://www.google.com/analytics/terms và https://policies.google.com/?hl=vi.

Hưởng lợi từ việc giảm giá

Giảm giá lên đến 40% cho tất cả các dự án CPU và GPU.