Şartlar ve koşullar

Şartlar ve koşullar

İşbu, Super Renders’ın Şartları ve Koşulları ile bağlı olmayı kabul ediyorum.

İşbu, “Müşteri” olarak, Super Renders hesabı oluşturma yetkisine sahip olduğumu, Super Renders’a ödeme yapma yetkisine sahip olduğumu ve Super Renders’a üretim için içerik yükleme yetkisine sahip olduğumu kabul ediyorum.

Super Renders’a erişim sağlayarak, masaüstü istemci uygulamasını (SuperRenders Yazılımı) indirerek veya render için içerik yükleyerek, Müşteri bu Şartlar ve Koşullar ile bağlı olduğunu kabul eder, tüm ilgili yasalara ve düzenlemelere uyar ve Müşteri’nin herhangi bir geçerli yerel yasa gereksinimine uyulmasından sorumlu olduğunu kabul eder. Eğer bir kullanıcı bu Şartlardan herhangi birini kabul etmiyorsa, Super Renders’ı kullanmak veya erişmek yasaktır. Bu web sitesinde ve SuperRenders yazılımında bulunan materyaller fikri mülkiyet yasalarına tabidir ve ilgili telif hakkı ve ticari marka yasaları ile korunmaktadır.

Non-Disclosure

Super Renders, Müşterilerin render için gizli bilgileri Super Renders’a sunacağını anlar ve kabul eder, bu nedenle Super Renders, Müşteri tarafından sunulan tüm veri ve projeleri gizlilik içinde tutacak ve Müşteri’nin açık yazılı izni olmadan bu verileri Super Renders dışındaki herhangi bir kişi veya kuruluşla kopyalamayacak, kullanmayacak veya paylaşmayacaktır. Super Renders, render işlemi tamamlandıktan sonra ve Müşteri’ye teslim edildikten veya Müşteri tarafından iptal edildikten sonra Müşteri’nin tamamlanan render projelerini saklamayacaktır.

Müşteri, Super Renders hesap adını veya şifresini, Ajan KILAVUZ’unu veya Super Renders tarafından verilen diğer hesap bilgilerini paylaşarak, bu ek kişilerin veya kuruluşların Super Renders’a projeler göndermeye yetkilendirdiğini kabul eder ve bu projeler için Müşteri’ye ücret faturalandırılabilir. Müşteri, bu ek kişilerin ve/veya kuruluşların kendi temsilcileri olduğunu ve bu Şartlar ve Koşullar ile bağlı olduğunu kabul eder.

Müşteri, gönderim öncesinde tüm işleri ve siparişleri gözden geçirecek ve Müşteri tarafından sunulan veriler eksik, yanlış gönderilmiş veya bozulmuş olsa bile, tüm işler için Kullanım Politikası’na göre kullanılan GHz-saatlerinin ücretlendirileceğini kabul eder. İçerik göndererek, bir kullanıcı Müşteri olduğunu veya bir Müşteri’nin yetkilendirilmiş temsilcisi olduğunu, projeyi render için Super Renders’a sunma yetkisine sahip olduğunu ve Super Renders’a Müşteri’yi ücretlendirme yetkisi verme yetkisine sahip olduğunu kabul eder.

Müşteri, bir render işlemi Super Renders’a sunulduktan sonra işlemi sonlandırabilir, ancak işlem tamamlanmadan sonlandırılsa bile tüm işler için ücretlendirilecektir. Müşteri, işlem tamamlanmadan önce işlem için harcanan gerçek GHz-saatlerinden yalnızca ücretlendirilecektir.

Super Renders, Müşteri projelerinin belirlenen süreler veya zaman çizelgelerine uyulmamasından sorumlu olmayacaktır. Super Renders, herhangi bir zaman çizelgesinde veya belirli bir render hızında tamamlanmış bir render işinin teslimini garanti etmeyecektir. Web sitemizde işleme hızı ile ilgili verilen bilgiler sadece eğitim amaçlıdır ve gelecekteki işleme hızlarının bir garantisi değildir. Super Renders, herhangi bir nedenle Super Renders’ın hizmetlerinin kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir iddia edilen zarardan, dahili zararlar, sonuçsal zararlar, kaybedilen karlar, kaybedilen tasarruflar, iş kesintisi veya veri kaybı da dahil olmak üzere sorumlu tutulmayacaktır.

Müşteri, Super Renders’ın, yazılımı veya hizmetlerini kullanımından kaynaklanan gerçek ve iddia edilen tüm iddialara, dava nedenlerine, kayıplara, sorumluluklara ve/veya yaralanmalara karşı savunacak ve Super Renders’ı tazmin edecek ve zararsız tutacaktır, bunlar mahkeme tarafından veya idari işlemle getirilmiş olsun. Bu tazminat, ancak sınırlı olmamak kaydıyla, tüm masraflar, ücretler, avukat ücretleri, cezalar ve hükümler için geri ödeme içerir.

Müşteri, Super Renders aleyhine tahkim kapsamına giren bir iddia veya talep keşfederse, Müşteri, bu tür bir iddiayı çözme veya tahkime başlama hakkına sahip olduğu keşif tarihinden itibaren bir yıla sahiptir. Müşteri, belirtilen süre içinde tahkime başlatmazsa, söz konusu iddia veya talep terkedilmiş sayılacaktır.

SUPER RENDERS, YAZILIMLARININ ÜÇÜNCÜ TARAF TARAFINDAN SAĞLANAN DİĞER YAZILIM VE DONANIM İLE ÇALIŞACAĞINI GARANTİ ETMEZ. SUPER RENDERS İSTEMCİ UYGULAMASININ YÜKLENMESİ VE SUPER RENDERS HİZMETLERİNİN KULLANILMASI TAMAMEN MÜŞTERİNİN TERCİHİNE BAĞLIDIR VE MÜŞTERİ, DONANIMINA, YAZILIMINA VE VERİLERİNE GELEBİLECEK HER TÜRLÜ HASARA TAMAMEN KENDİ SORUMLU OLACAKTIR. SUPER RENDERS İSTEMCİ UYGULAMASININ YÜKLENMESİ VE SUPER RENDERS HİZMETLERİNİN KULLANILMASI TAMAMEN MÜŞTERİNİN TERCİHİNE BAĞLIDIR VE MÜŞTERİ, DONANIMINA, YAZILIMINA VE VERİLERİNE GELEBİLECEK HER TÜRLÜ HASARA TAMAMEN KENDİ SORUMLU OLACAKTIR.

MÜŞTERİ, SUPER RENDERS’IN YAZILIM VE HİZMETLERİNİN “OLDUĞU GİBİ” VE HERHANGİ BİR TÜR GARANTİ OLMADAN VE SUPER RENDERS’IN TÜM GARANTİLERİ, AÇIK VEYA ZIMNİ, İÇİNDE MERCHANTABİLİTY VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE TÜM GARANTİLERİ REDDETTİĞİNİ KABUL EDER.

Super Renders, performansın yerine getirilmemesi durumunda, Tanrı’nın işleri (yangın, sel, deprem, fırtına, kasırga veya diğer doğal felaketler dahil), üçüncü taraf ekipmanının arızası, düşmanlık, terör eylemleri, hükümet yaptırımı, engelleme, ambargo, iş anlaşmazlığı, grev, lokavt, elektrik veya telefon hizmetinin kesilmesi veya başka bir kontrolü dışındaki bir kesinti nedeniyle sorumlu tutulamaz.

Bu Şartlar ve Koşulların herhangi bir hükmü, herhangi bir yargı alanında yasaklanmış veya uygulanamaz hale getirilmişse, bu tür yargı alanı için bu yasağın veya uygulanamazlığın ölçüsünde geçersiz olacak ve buradaki diğer hükümleri geçersiz kılmadan kalmaya devam edecektir ve herhangi bir yargı alanındaki böyle bir yasağın veya uygulanamazlığın, diğer herhangi bir yargı alanındaki böyle bir hükmü geçersiz kılması veya uygulanamaz hale getirmesi gerekmeyecektir.

Bu sözleşme, Amerika Birleşik Devletleri dernekleri yasalarına göre yönetilecek ve yorumlanacaktır.

Bu Şartlar ve Koşullar, Super Renders hizmetlerinin kullanımıyla ilgili taraflar arasındaki tüm anlaşmayı temsil eder ve oluşturur, ve önceki eşzamanlı anlaşmalar, anlayışlar, temsil ve beyanlar, sözlü veya yazılı, bu Şartlar ve Koşullar içine birleştirilmiştir.

Super Renders, Şartlar ve Koşullarını değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutar. Mevcut Şartlar ve Koşulların sürümü, önceki tüm Şartlar ve Koşullar sürümlerini yerine geçirecek ve geçerliliğini yitirecektir.

Fiyat indiriminden faydalanın.

Tüm CPU ve GPU projelerinde %40'a kadar indirimden faydalanın.