Böyle bir başvuruyu reddeden Türk Patent’in kararlarına karşı Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde iptal davası açılarak tanınmışlık statüsü kazanılabilir. Telif hukukuyla kural olarak fikrin kendisi değil; fikrin ifade ediliş şekli korunur. Eğer bu beylik lafa inanmıyorsanız o zaman önce gidip buluşunuzu ya da tasarımınızı notere beyanda bulunun. Daha sonra bir patent ve marka vekiline başvurun. Fikri mülkiyet hukukuna ilişkin kanun hazırlıklarında da bulunan Dr. Suluk’un on iki adet kitabı, kırk civarında makalesi ve dokuz tebliği yayımlandı.

  • Bu nedenle en sağlıklı yol, Türk Patent’e başvuru yapılarak tanınmışlık statüsünü kazanmaktır.
  • Bir markanın tanıtımı işletmecilerin uzmanlık alanına girer.
  • Fikri mülkiyet hukukuna ilişkin kanun hazırlıklarında da bulunan Dr. Suluk’un on iki adet kitabı, kırk civarında makalesi ve dokuz tebliği yayımlandı.
  • Madrid sisteminde Madrid Anlaşması ve Madrid Protokolü vardır.

Madrid sisteminde Madrid Anlaşması ve Madrid Protokolü vardır. Nisan 2018 itibariyle Madrid Protokolünün 116 ülke taraftır. Bu sistem tek bir başvuru dilekçesiyle tüm üye ülkelerde aynı anda başvuru yapılmasına imkân sağlar. Maliyet ve süreç açısından oldukça hızlı ve ekonomik olan bu sistemde başvuru sahibi, tek yerle yani sadece WIPO ile muhatap olmaktadır. Markanın hukuki anlamda tanınmışlık statüsüne kavuşması için iyi bir dosya hazırlayarak Türk Patent’e başvuru yapılmalıdır.

Av. Doç. Dr. Cahit SULUK

Öncelikli hedefimiz, uyuşmazlıkların her seviyesinde stratejik adımların atılmasında ve alternatif çözüm yollarının belirlenmesinde müvekkillerimize en iyi hizmeti sunarak başarılı sonuçlar elde etmektir. Bu çerçevede Büromuz, uzun yılların verdiği birikim ve tecrübeyle Fikri Mülkiyet Hukukunda uzmanlaşarak, müvekkillerine butik hizmet vermeyi misyon edinmiştir. Türkiye’de marka tescil işlemleri yaklaşık 8-10 ay sürmektedir. Bu sure marka başvurusunun Türk Patent’e sunulmasından (herhangi bir itiraz, red kararı ile karşılaşılmaması halinde) tescil belgesinin temin edilmesine kadar geçen dönemi kapsar..

Fikri Mülkiyet Hakları

Tüm bunlar firma politikalarını belirlerken ve geleceği planlarken iyi kurgulanması gereken hususlardır. Bir markanın tanıtımı işletmecilerin uzmanlık alanına girer. Yapılan reklam harcamaları ve sair faaliyetler sonucu markanızın en azından sektöründe tanındığı düşüncesindeyseniz artık marka vekili ile çalışmanın vakti gelmiş demektir. Dünyanın köye döndüğü bir ortamda eski tatlı karlar kalmadı. Bugün bu konforu sadece markalaşan firmalar yaşıyor. Tüketicinin satın alma kararında en belirgin unsur fiyatın yanında ve bazen de önünde markadır.

Bu başvuru sistemi uyarınca tek bir başvuru ile AB üyesi tüm ülkelerde (28 adet) koruma talep edebilirsiniz. Patent hukukuyla sadece teknik sahaya ait buluşlar korunur. Sözgelimi, bir kilidin 7slots mekanizması patent mevzuatıyla korunur. Buna karşılık finans sektöründeki pazarlama yöntemi korunmaz. Yeni bir marka oluştururken, marka seçiminde oldukça titiz davranılmalıdır.

Posted in vddsvds

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*